SILICONE RUBBERS

  • ยางซิโคนมีสมบัติที่ดีในด้านความทนทานต่อความร้อน สามารถใช้งานได้ดีที่อุณหภูมิสูงถึง 200 องศาเซลเชียส ซึ่งสูงกว่ายางทั่วไป มีอายุการใช้งานยาวนาน แม้ว่าจะใช้กับไอน้ำที่อุณหภูมิสูง แต่อาจสลายด้วยปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสได้ มีความต้านทานต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันของออกซิเจน โอโซน และแสงอัลตราไวโอเลต มีความทนทานต่อน้ำมันเช่นเดียวกับยางพอลิดลอโรพรีม
Visitors: 99,750