ยาง CR

ยาง CR มีชื่อทางการค้าว่า นีโอพรีน เป็นยางที่สังเคราะห์จากมอนอเมอร์ของคลอโรพรีน ยางชนิดนี้มีการตกผลึกได้ ทำให้มีความทนทานต่อแรงดึง ความทนต่อการฉีกขาด และความต้านทานต่อการขัดถูสูง ยางชนิดนี้แบ่งออกเป็น 2 เกรด คือเกรดทั่วไป G, W และ T ยางเกรดพิเศษ คือ AC AD AG แลพ FB ใช้ทำกาวยาง ยางใช้เคลือบ และวัสดุอุดรอยรั่ว เป็นต้น

     ยาง CR มีคุณสมบัติด้านการเหนียวติดดี มีการทนต่อแรงดึงและการฉีกขาดค่อนข้างสูง และเนื่องจากการมีคลอรีนอยู่ในโครงสร้างทำให้มีคุณสมบัติการดับไฟได้เอง (self-extinguish) การทนต่อสถาพอากาศ และความร้อน โอโซน และแสงแดดได้ดี ทนต่อการบวมพองในน้ำมันได้ปานกลางถึงดี ทนต่อกรดหรือด่างเจือจางได้ดีกว่ายางธรรมชาติและยาง SBR แต่จะไม่ทนต่อน้ำมันเชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอน ฟอสเฟตเอสเทอร์ คีโตน อัลดีไฮด์ และตัวทำละลายไฮโดรคาร์บอน ที่มีวงแหวนที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบ การซิมผ่านของก๊าซต่ำกว่ายางธรรมชาติและยาง SBR แต่สูงกว่ายาง NBR และ ยาง IIR อุณหภูมิการใช้งานอยู่ระว่าง -40 - 100 องศาเซลเซียส

     เนื่องจากสมบัติการทนต่อการติดไฟ ทนต่อน้ำมัน สภาพอากาศ และโอโซน บางชนิดนี้จึงถูกนำมาใช้ในการผลิต ยางซีล ท่อยางเสริมแรง ยางพันลูกกลิ้ง สายพานลำเลียงในเหมืองแร่ สายพานรูปตัววี ยางกันกระแทก ยางบุพื้นรองเท้า ยางขอบหน้าต่าง ขอบหลังคา ยางรองคอสะพาน และยางปลอกสายเคเบิ้ล

Visitors: 99,745